Рокот за запишување на летен семестар за учебната година 2016/2017 се продолжува до 31.01.2017 година. Исто така се продолжени роковите за молбите (molbi.finki.ukim.mk) за екстра кредити, запишување на предмет без исполнети предуслови и плаќање на рати.