Отворете ја веб страната на системот за помош на ФИНКИ:
 
Пополнете ги бараните податоци (емаил адреса и број на тикет)
  • Е-маил адресата на која сте го добиле тикетот (односно емаилот кој е во системот iKnow)
  • Бројот на тикетот (6 цифри) можете да го видите во емаил пораката која ја добивте при креирање на тикетот (испратена од емаил адресата noreply@students.finki.ukim.mk):


  • Или пак ако се најавите на iKnow системот, во делот кај Пресмети од тековен семестар:
 
По успешното пополнување на податоците за неколку минути ќе Ви пристигне емаил со линк за проверка на статусот на тикетот: