Во петок (29.03.2019) нема да работи студентска служба поради промоција на дипломирани студенти.