Почитувани студенти,

На линкот е распоредот за полагање на втори парцијални испити.