Почитувани студенти,

Објавен е распоред за втори парцијални испити во летен семестар во учебната 2020/2021 година. Истиот може да го видите на огласна табла.