Почитувани студенти,

Во прилог е распоред на предмети за магистерски студии кој ќе биде ажуриран со термини и за други предмети.

  • Предмет: Е-маркетинг; Наставник: Проф. д-р Димитар Трајанов; Термин: Среда 17.30-19.30; Просторија: СОЦД (анекс на ФЕИТ); Часовите ќе започнат од 22.03.2017.