Почитувани студенти,

Објавен е распоред за распоред за први парцијални испити зимски семестар 2023/2024. Истиот може да го видите на огласна табла.