Објавен е распоред за вторите парцијални испити за зимскиот семестар за академската 2017/2018 година. Распоредот можете да го најдете на Огласна табла.