Почитувани студенти, 
 
Распоредот на часови и распределбата по групи можете да ги најдете на огласна табла.
Оваа верзија на распоредот важи за втората недела (07.10.2019 до 10.10.2019).