Почитувани студенти, 
 
Распоредот на часови и распределбата по групи можете да ги најдете на огласна табла.
 
Првичната верзија на распоредот важи за првата недела (18.02.2019 до 22.02.2019). Оваа верзија ги вклучува само предавањата за задолжителните предмети. Во текот на неделава ќе биде објавена целосна верзија со вклучени предавања и вежби по сите предмети.