Почитувани студенти, 
 
Распоредот на часови и распределбата по групи можете да ги најдете на огласна табла.
 
Првичната верзија на распоредот важи за првата недела. Оваа верзија ги вклучува само предавањата за задолжителните предмети. Во текот на неделава ќе биде објавена целосна верзија со вклучени предавања и вежби по сите предмети.
 
Во распоредот на часови кај некои предмети покрај бројот на кабинетот стои назнака (М или Ф). Тоа значи дека тој кабинет се наоѓа во главната зграда на ФЕИТ и МФ.
 
Простории за држење на настава на ТМФ:
117 – на приземје, ходник десно од главниот влез, последна врата од лево (просторијата каде се вршеше запишувањето на ФИНКИ)
114, 115, 116 – на приземје, ходник десно од главниот влез, простории од десна страна
201, 203 – први спрат, десно од скалите, па повторно десно
2XX – први спрат, лево од скалите, па повторно лево
315 – втори спрат, лево од скалите, па повторно лево
301, 302 – втори кат, десно од скалите, па повторно десно
Амфитеатар (Т) - Амфитеатар на ТМФ
Бараки - простории на западната страна на кампусот.
 
Простории за држење настава во зградата на МФ и ФЕИТ:
123(Ф) - прв спрат, десно од скалите
112(Ф) - прв спрат, десно од скалите
223(М) - втор спрат, лево од скалите
225(М) - втор спрат, десно од скалите
310 (М) - трет спрат, лево од скалите 
 
lokacii_na_prostorii.jpg