На линкот е распоредот на часови за првата недела. Во текот на оваа недела ќе има само предавања по сите предмети, вежбите ќе започнат следната недела.  Наставата на факултетот овој семестар ќе се одвива преку системот за далечинско учење на ФИНКИ: courses.finki.ukim.mk

На линкот е дадена распределбата по паралелки и групи.