Почитувани студенти,

Извештајот од резултатите од изборите е достапен на следниот линк.