На линкот се поставени решенијата на приговорите за технички пропусти по објавената прелиминарната ранг листа на кандидати во учебната 2020/2021 година (прв уписен рок).