По завршувањето на првиот уписен рок на ФИНКИ, за сметка на рангираните пријавени кандидати кои не донесоа документи за запишување, останаа слободни места за вториот уписен рок на повеќето насоки и тоа:

 

Насоки Слободни места со кофинансирање
СИИС  12                                          
SEIS  3
ПИТ  4
ИМБ  4
КИ  35
КН  5