По завршувањето на првиот уписен рок на ФИНКИ, за сметка на рангираните пријавени кандидати кои не донесоа документи за запишување, останаа слободни места за вториот уписен рок на повеќето насоки и тоа:
Насока Државна Кофинансирање
Софтверско инженерство и информациски системи 0 8
Software engineering and information systems 0 3
Примена на информациски технологии 0 4
Интернет мрежи и безбедност 0 2
Компјутерско инженерство 0 5
Компјутерски науки 0 7
Компјутерска едукација 1 0