По завршувањето на вториот уписен рок на ФИНКИ, за сметка на рангираните пријавени кандидати кои не донесоа документи за запишување, останаа слободни места за третиот уписен рок на следните насоки:

 

Насока Државна Кофинансирање
Софтверско инженерство и информациски системи 0 0
Software engineering and information systems 0 1
Примена на информациски технологии 0 0
Интернет мрежи и безбедност 0 0
Компјутерско инженерство 0 1
Компјутерски науки 0 4
Компјутерска едукација 0 0