Почитувани,

Согласно Одлука на Владата, Ве известуваме дека на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство на 07.05.2019 година нема да се изведува редовна настава. Студентите кој имаат настава на 07.05.2019 година ќе бидат дополнително известени за термини кога ќе се одржат предавањата од страна на предметните наставници. (во период од 11.05.2019 до 18.05.2019)