Пивара Скопје објавува пракса за специјалист за корисничка поддршка.

Повеќе детали може да се најдат на следниот линк.

1