Асоцијација за Е-трговија на Македонија (АЕТМ) во соработка со ФИНКИ и Економски Факултет - Скопје организира хакатон за борба против сивата економија.

ТИП НА НАСТАН: 48 часовен онлајн Хакатон

КAKO ЌЕ СЕ ОДВИВА: Целосно онлајн, со користење на Discord + Zoom.

УЧЕСНИЦИ: Студенти од ФИНКИ и Економски факултет - Скопје

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ: Максимум 50 учесници, поделени во 10 тимови

НАГРАДЕН ФОНД: 3.000,00 ЕВРА за развој на идеите

ТИП НА ПРИЈАВА: Индивидуално или во тим. Учесниците што се пријавени индивидуално, ќе бидат распределени по тимови, додека учесниците што се пријавени како тимови важно е да знаат дека тимовите задолжително треба да се составени од мешан состав помеѓу студенти на  ФИНКИ и Економски факултет - Скопје.

НАЧИН НА СЕЛЕКЦИЈАТА: При пријавата за учество студентите треба да напишат како ќе придонесат за намалување на сивата економија. Од одговорите ќе се изберат 50 најдобрите учесници кои ќе учествуваат на хакатонот.

ЗОШТО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

  • да се информирате повеќе за сивата економија,
  • да работите на решавање на реален општествен предизвик преку изработка на свое креативно решение,
  • да добиете вреден фидбек од ментори од домашните компании и државни институции,
  • да го поттикнете претприемачкото размислување и
  • да бидете наградени.

ВЕБ СТРАНА: https://hackathon.ecommerce.mk
ФБ ЕВЕНТ: https://fb.me/e/1dhPyWvz6

Повеќе информации за овој настан на следниот линк.

0