Професор оф ФИНКИ учествува на CryptoAction Symposium како активност во COST акцијата IC1306 “Cryptography for Secure Digital Interaction”) во Будимпешта, Унгарија.

Повеќе информации на https://cryptoactionsymposium.wordpress.com/