ФИНКИ е учесник во EnetCollect, голема меѓународна мрежа финансирана од COST во која се вклучени над 100 учесници од Европа и други земји. Целта на аккцијата е да создаде подлога за истражувања и иновации во областа на изучувањето на јазиците со помош на crowdsourcing. Повеќе информации и можноста за вклучување во мрежата се достапни на: http://enetcollect.eurac.edu/
 

1