Повикот е отворен за студенти од сите три циклуси студии на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”.

Повеќе информации можат да се најдат на следниот линк.