Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство објавува соопштение дека на ден 10.01.2023 во 14:00 часот, во Амфитеатарот на ФИНКИ и преку електронскиот систем на Факултетот (https://meet.google.com/ovx-bsgz-xsh), ќе се одржи јавна одбрана на докторска дисертација „ Методологии базирани на учење на репрезентација за обработка на природни јазици “ поднесена од кандидатот м-р Костадин Мишев, ментор проф. д-р Димитар Трајанов, пријавена на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство – Скопје.