Нашата веб страница ќе започне со работа во среда, 6 Мај 2020 на пладне. http://naukazadeca.mk/

#НаукаЗаДеца е иницијатива која потекнува од група научници и наставници, но е отворена за сите. Тоа е некомерцијална иницијатива која промовира научна култура и ментална фискултура кај најмладите! Воедно, во моментов, може да послужи како извор на дигитални едукативни ресурси кои може директно да се искористат во наставниот процес.

„Наука за деца” е под покровителство на граѓанската инцијатива Кантарот (http://qantarot.blogspot.com/). На таа иницијатива се приклучи ОХО (www.oxo.org.mk) со цел да се даде поттикне дигиталната трансформација на македонското образование, и невладината организација ДИГ-ЕД (http://dig-ed.org/) чија мисија е да се промовираат дигитални ресурси во образованието.

Корона вирусот нè натера сериозно да размислуваме за дигитализацијата на македонското образование. Во овој момент родителите разбираат дека децата имаат ограничено количество внимание во ситуација кога не се заедно со своите учители и соученици. Наставниците се свесни дека системот не е создаден да поддржува образование на далечина и дека наставните содржини треба да се прилагодат на новото време. Научниците имаат шанса да промовираат научна писменост меѓу најмладите, користејќи ги ресурсите кои се лесно достапни,

Постојат три извори на информации кои ги споделуваме на #НаукаЗаДеца. Во соработка со FuseSchool (https://www.fuseschool.org/) одбравме видеа од природните науки кои наставниците кои се приклучија на иницијативата ги анотираа и преведоа на македонски јазик. ОХО ќе ги искористи преводите за да ги синхронизира видеата на македонски јазик. Научниците кои се приклучија на иницијативата креираат описи на научни експерименти кои можат да се изведат во домашни услови. Конечно, ги повикавме и студентите (прво на Финки, но повикот е отворен за сите) да креираат кратки видеа со експерименти што се направени во домашни услови и споделени по социјалните мрежи со хаштагот #НаукаЗаДеца.

Нашиот план е да преведеме најмалку 100 едукативни видеа. Дополнително, ќе имплементираме можност за поставување на прашања поврзани со видеата, и одредување на местото на видеото каде што се наоѓа одговорот. Се надеваме дека бројот на експерименти ќе расте, и дека голем број на научници, наставници, студенти и научни ентузијасти ќе се приклучат на оваа иницијатива. Нашата желба е да се појават што е можно повеќе дигитални едукативни ресурси и содржини на македонски јазик.

1