Компанијата SLICE објавува оглас за практиканти.

Подетални иформации можат да се погледнат на следниов оглас:

internship_challenge_flyer.0012787.jpeg

 

0