Подрегионалната организација на SEEDIG (South East Europe Dialog on Internet Governance) отвори повик за студенти за Youth School. Настава прво има онлајн курс/состанок во траење од 4 месеци, а потоа и настан во Букурешт, каде студентите можат да побараат финансиска помош за учество. Програмата е многу интересна за тие што ги интересираат теми како Internet Governance, Privacy, Cyber Security, Regulations, Fake News и сл. Напоменуваме дека истата не е техничка, има технички работи и теми, но поголемиот дел е на права, закон, регулации, протоколи.

Повеќе информации: http://seedig.net/youth-school-2019/

 

 

1