Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања – ЦеНИИс, УКИМ го најавува предавањето:

"Tell me a fact and I'll learn: methods for factual information consumption from large textual corpora"

Предавач: Dr. Kiril Gashteovski senior research scientist within the Human-Centered AI group, NEC  Laboratories Europe and research fellow at Center for Advanced Interdisciplinary Research, UKIM.

Место: Амфитеатар на ФИНКИ, технички кампус
Датум: 27 март 2024
Време: 15:00 до 16:00 часот
Модератор: проф. д-р Валентина Гечевска, проректор за наука
*Предавањето ќе биде на англиски јазик

Замолуваме за присуство да се регистрирате на следниот линк (https://forms.office.com/e/AcrZvSw2fk)

1