Цел на предметната програма: 

Овој предмет ќе го оспособи студентот со основни познавања за концептот на облак и услуги во облак како и можност на имплементација на облак со отворен код

Акредитација: