Код на предмет: 
F18L2S097
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Во овој курс ќе се научат повеќе алгоритми и методи за решавање на проблемите со компјутер, како и одредени структури на податоци за имплементација на истите. Студентот ќе стекне искуство од програмирање, ќе ги разбере принципите на дизајнирање на алгоритми, анализа на перформансите на алгоритмите и ќе ги научи фундаменталните идеи за дизајн на ефикасен алгоритам и комбинирање на истиот со соодветна структура на податоци. Идеите ќе се применат во пракса преку лабораториск вежби.

Акредитација: