Код на предмет: 
F18L3W148
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

По завршувањето на овој предмет, студентот се очекува да има познавања од принципите на развој на роботи и системи кои вклучуваат сензори и ефектори. Студентите ќе се запознаат со начините на програмирање роботи кои овозможуваат нивно управување. Студентите ќе се запознаат со примената роботите во индустријата и општеството

Акредитација: