Код на предмет: 
F18L3W068
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Овој предмет ќе го оспособи студентот со основни познавања за концептот на облак и услуги во облак.

Акредитација: