Цел на предметната програма: 

По завршувањето на курсот се очекува студентот да знае да ги користи методологиите за развој на System-on-Chip. Да развива платформско специфични компоненти (мрежа, видео интерфејс, безжична комуникација).

Акредитација: