Код на предмет: 
F18L3S159
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Разбирање и примена на клучните концепти од развој на безбеден софтвер во поглед на податоци, автентикација, авторизација и безбедни веб апликации.

Акредитација: