Компанијата KESSLER објавува оглас за вработување.

Повеќе детали може да се најдат на следниот линк.

 

1