Министерството за финансии на Република Македонија во соработка со Фондот за иновации за првпат организира ФинХакатон. Oвој 48-часовен предизвик има за цел да собере и поттикне млади, креативни и иновативни луѓе да изработат демо иновативни софтверски и мултимедијални решенија. Креираните алатки ќе треба да ги доближуваат јавните финансии до граѓаните.

Датум: 6-8 Јули

Локација: Министерство за финансии

Предизвик: За 48 часа да се креира демо апликација, видеоигра, видео со цел да се

доближат јавните финансии до граѓаните

Учесници: Можат да се пријават учесници над 18 години, поединечно или како тим. Тимот може да содржи програмери, 

веб-дизајнери, графички дизајнери, економисти, маркетери, монтажери

Големина на тим: До 6 членови (оние кои ќе се пријават поединечно ќе бидат распоредени во тимови)

Вкупен награден фонд: 1 500 000 денари, од Фондот за иновации и технолошки развој

(По креирањето на решението победниците формираат старт ап и аплицираат со Буџетот.

Решението по 60-90 дена за македонски пазар го добива МФ, но учесниците

можат да го пласираат на меѓународен пазар.)

Ментори: Надворешни-професионалци кои имаат искуства со старт-ап и хакатони, Внатрешни-вработени во МФ кои имаат

познавања од областа на јавните финансии

Во продолжение е линкот од информацијата за Хакатонот https://www.finance.gov.mk/mk/node/7303

 

 

1