Почитувани студенти,

Пријавувањето за вториот уписен рок на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ќе се одржи од 08 јануари до 2 март 2020 година.

Документите кои заинтересираните кандидати ќе треба да ги приложат при пријавувањето за уписите на втор циклус студии на ФИНКИ, се дадени во делот Потребни документи.

НАПОМЕНА: Уписот на втор циклус студии мора најпрво да се изврши електронски, на системот за упис на нови студенти на УКИМ.