Професор од ФИНКИ ја организира 6-тата генерална конференција на COST акцијата PARSEME - PARSing and Multi-word Expressions.

Повеќе информации тука .