Организација на работилница во склоп на проектот SIARS

07 April, 2017, 15:39

Како активост на NATO проектот SIARS - Smart I (eye) Advisory Rescue System, од 10-ти до 11-ти април во Скопје, ФИНКИ ја организира 7-та работилница.


Состанок на COST акцијата PARSEME во Струга

06 April, 2016, 11:04

Professor from FINKI organizes the 6th general meeting for the COST Action PARSEME - PARSing and Multi-word Expressions.


Учество на конференцијата GLISTEN Erlangen 2016

05 April, 2016, 0:00

In the framework of COST action CM1207 GLISTEN – GPCR – Ligand interactions structures, and transmembrane signaling, professor from FINKI will participate in the conference GLISTEN Erlangen 2016 and on the MC meeting in Erlang


Учество на CryptoAction Symposium

04 April, 2016, 0:00

Professor from FINKI will attend the CryptoAction Symposium as an activity in the COST action IC1306 “Cryptography for Secure Digital Interaction”) in Budapest, Hungary.


Организација на работилница во SIARS проектот

03 April, 2016, 0:00

FINKI organizes the 4th Workshop in the NATO project SIARS - Smart I (eye) Advisory Rescue System. 

More info on http://siars-nato.finki.ukim.mk/.


Конференција во рамките на ХИПОН

09 October, 2015, 16:59

Е-модули за хистопатологија: значајна онлајн алатка наменета за студенти, истражувачи и професионалци – ХИПОН“ е проект кофинансиран од Програмата за доживотно учење на Извршната едукативна аудивизуелна и културна агенција на Комисијата на Европска унија, предво


Конференција во рамките на ХИПОН

30 June, 2015, 16:34

Е-модули за хистопатологија: значајна онлајн алатка наменета за студенти, истражувачи и професионалци – ХИПОН“ е проект кофинансиран од Програмата за доживотно учење на Извршната едукативна аудивизуелна и културна агенција на Комисијата на Европска унија, предво