ФИНКИ учесник во проект поддржан од иновациските ваучери на ФИТР

28 April, 2021, 12:11

ФИНКИ, со поддршка на иновациските ваучери од ФИТР, учествуваше во изработка на физибилити студија за подобрување и оптимизација на производите и капацитетите на компанијата Hoyo Tech


Онлајн семинар за настава по Математика

27 April, 2021, 11:22

Во рамки на Еразмус проектот ITEM на 28 и 29 Април 2021 ќе има онлајн семинар "iTEM School in Mathematics Learning & Teaching / 28th & 29th of April 2021"


Вебинар за Математичка едукација

11 September, 2020, 0:41

On the 16th of October 2020 (the exact time will be announced soon) the iTEM Project organizes a webinar in Mathematical Education. 

The webinar will take place through Zoom and is special tailored for Math teachers & students.


„Наука за деца”

06 May, 2020, 18:54

Нашата веб страница ќе започне со работа во среда, 6 Мај 2020 на пладне. http://naukazadeca.mk/


ЕРАЗМУС + конкурс 2018/19

19 June, 2018, 13:32

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.


ФИНКИ е дел од меѓународната мрежа EnetCollect

05 June, 2018, 13:22

ФИНКИ е учесник во EnetCollect, голема меѓународна мрежа финансирана од COST во која се вклучени над 100 учесници од Европа и други земји. Целта на аккцијата е да создаде подлога за истражувања и иновации во областа на изучувањето на јазиците со помош на crowdsourcing.


Start of the GLAT project

14 November, 2017, 15:56

FINKI is a partner in the project GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking. GLAT (2017-1-HR01-KA201-035362) is a project under the Erasmus+ Programme, Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for school education.


Организација на работилница во склоп на проектот SIARS

07 April, 2017, 15:39

Како активост на NATO проектот SIARS - Smart I (eye) Advisory Rescue System, од 10-ти до 11-ти април во Скопје, ФИНКИ ја организира 7-та работилница.


Состанок на COST акцијата PARSEME во Струга

06 April, 2016, 11:04

Професор од ФИНКИ ја организира 6-тата генерална конференција на COST акцијата PARSEME - PARSing and Multi-word Expressions.