Додипломски студии

 

Временски распоред на активностите за првиот уписен рок на ФИНКИ 2023

 

 Термин

 Час

 Активност

 30 - 31.VIII 2023

 (среда и четврток)

 09:00-14:30

 Пријавување на кандидати за првиот уписен рок

 4.IX 2023

 (понеделник)

 до 16:00

 Објавување резултати од успехот од средно образование

 5.IX 2023

 (вторник)

 до 10:00

 Рок за приговори до Конкурсната комисија (приговорите се  однесуваат само на технички пропусти)

 5.IX 2023

 (вторник)

 до 16:00

 Одговор на приговорите и објавување на прелиминарна  ранг листа

 6.IX 2023

 (среда)

 до 12:00

 Рок за приговори до Управата на Факултетот (приговорите се однесуваат само на технички пропусти)

 11.IX 2023

 (понеделник)  

 до 16:00

 Објавување решение за прием на кандидатите

 12 - 13.IX 2023

 (вторник и среда)

 09:00-14:30

 Запишување на кандидатите

 

 Информација за уписот на нови студенти на ФИНКИ

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2023/24 година, пријавувањето на кандидатите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ќе се одржи на:
  • за првиот уписен рок на 30.8. и 31.8.2023 година
  • за вториот уписен рок на 18 и 19.9.2023 година
  • за третиот уписен рок на 28.9.2023​ година
Заради поефикасно процесирање на документите за упис, а согласно точка XI од конкурсот за упис на УКИМ, документите во хартиена форма, треба да се донесат во просториите на ФИНКИ на наведените датуми д 09:00 до 14:30 часот.
 
На ФИНКИ, во сите уписни рокови, ќе можат да се запишат матурантите кои ги имаат положено соодветните екстерни и интерни предмети од матурата, кои се пропишани со Конкурсот, но и матурантите кои имаат несоодветни екстерни и интерни предмети. Во согласност со упатството на УКИМ за примена на Конкурсот, матурантите кои ги немаат положено соодветните екстерни и интерни предмети ќе имаат различна формула за пресметка на поените од матурата и успехот од средно образование. Подетани информации се поставени на линкот за Пресметување на бодови.
 
Потребните екстерни и интерни предмети за запишување на ФИНКИ, како и начинот на пресметување на поените, се дадени во делот Потребни предмети.
 
Потребните документи потребни за запишување на ФИНКИ се дадени во делот Потребни документи
 
 
 
 
Согласно Конкурсот, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во учебната 2023/2024 година ќе запише вкупно 1150 студенти. Заинтересираните матуранти ќе можат да одберат да се запишат на една од следните студиски програми:
 
Студиски програми од прв циклус на ФИНКИ
Официјални информации за акредитацијата на студиските програми се објавени од Министерството за образование и наука, а точната распределба на слободни места во секоја од нив може да се погледне во делот Квоти.
 
Информативни инфографици за новите студиски програми може да се погледнат на следниот линк.
 
0