Пракса во Ассеко СЕЕ

31 Јануари, 2017, 19:53


Вработување во Сингулар

31 Јануари, 2017, 16:26

Компанијата Сингулар објавува оглас за работа на позиција Support Engineer и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.


Пракса/Вработување во секторот за QA во Nextsense

28 Јануари, 2017, 16:13


Вработување во S&T

26 Јануари, 2017, 19:57

Компанијата S&T Macedonia  објавува оглас за работа на проекти во Словенија и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат. Детали за работните позиции следат во продолжение.


Вработување во Адева

25 Јануари, 2017, 12:20


Вработување во S&T Macedonia

24 Јануари, 2017, 14:58

Компанијата S&T Macedonia  објавува оглас за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат. Детали за работната позиција следат во продолжение.

 

 


Вработување во ИНТЕРВЕЈ ДООЕЛ Скопје

11 Јануари, 2017, 13:32


Пракса во Иноватика ДОО

26 December, 2016, 17:20

Иноватика ДОО, во соработка со Xplorify GmbH – Austria, има потреба од проширувње на тимот. За таа цел има потреба од практикант кој би сакал да го надогради своето знаење со работа на реален проект.