Пракса во Ассеко СЕЕ

31 Јануари, 2017, 19:53


Вработување во Сингулар

31 Јануари, 2017, 16:26

Компанијата Сингулар објавува оглас за работа на позиција Support Engineer и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.


Пракса/Вработување во секторот за QA во Nextsense

28 Јануари, 2017, 16:13


Вработување во S&T

26 Јануари, 2017, 19:57

Компанијата S&T Macedonia  објавува оглас за работа на проекти во Словенија и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат. Детали за работните позиции следат во продолжение.


Вработување во Адева

25 Јануари, 2017, 12:20


Вработување во S&T Macedonia

24 Јануари, 2017, 14:58

Компанијата S&T Macedonia  објавува оглас за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат. Детали за работната позиција следат во продолжение.

 

 


Вработување во ИНТЕРВЕЈ ДООЕЛ Скопје

11 Јануари, 2017, 13:32


Пракса во Иноватика ДОО

26 December, 2016, 17:20

Иноватика ДОО, во соработка со Xplorify GmbH – Austria, има потреба од проширувње на тимот. За таа цел има потреба од практикант кој би сакал да го надогради своето знаење со работа на реален проект.


Пракса во Македонски Телеком АД Скопје

22 December, 2016, 18:26

Компанијата Македонски Телеком АД Скопје објавува оглас за ангажирање на студенти во делот на Техника.