Вработување во InterWay

12 September, 2018, 11:27

Компанијата InterWay  објавува оглас за вработување. Повеке информации може да се најдат подолу.

oglas_za_vrabotuvanjecbackend_developer.pdf


Пракса во Eyetea Solutions

12 September, 2018, 11:03

Компанијата Eyetea Solutions објавува оглас за практиканти. Подетални информации може да се најдат на следниот линк.


Вработување во INCOM

06 September, 2018, 17:08

 

 

 

 

 

Компанијата INCOM објавува оглас за вработување. Огласите може да се погледнат подолу.

 


Вработување и пракса во AITONIX

05 September, 2018, 12:23

Ве известуваме дека фирмата AITONIX има отворени позиции за:


Career Opportunity at INSCALE Macedonia

04 September, 2018, 15:03

 

 

 

INSCALE Macedonia is hiring a Junior Software Developer.


Вработување во Endava

24 August, 2018, 11:29

 

 

 

 


Пракса во Валосо Хуб

21 August, 2018, 12:02

 

 

 

Валосо Хуб објавува оглас за студенти кои се заинтересирани да посетуваат пракса. Огласот може да се погледне подолу.


Пракса и вработување во Pelagus-IT

09 Јули, 2018, 9:41

Фирмата Pelagus-IT објавува огласи за пракса и вработување.

Сите зантересирани може да ги погледнат огласите подолу.


Пракса во Мелон Солушнс Дооел

03 Јули, 2018, 9:54

 

Мелон Солушнс Дооел објавува оглас за студенти кои се заинтересирани да посетуваат пракса. Огласот може да се погледне подолу.


Пракса во Axeltra

03 Јули, 2018, 9:50