Пракса во Valoso Hub

13 April, 2018, 9:58

Valoso Hub is seeking a Web Design Intern who has the motivation and personality to flourish in a small, team-oriented environment. This role would foster and add to your ability to style front end elements, implement Laravel as a website framework and recognize design foundations and trends.


Пракса во Valoso Hub

04 April, 2018, 14:52


Вработување во iborn.net

26 March, 2018, 10:32

Иборн објавува отворен конкурс за позиција BI/DWH Specialist.


Вработување во iborn.net

26 March, 2018, 10:30

Иборн со прекрасна можност за позиција .NET Software Developer! Кандидатите треба да поседуваат 1-2 год работно искуство.


Пракса во F5 Tech

26 March, 2018, 10:27

Компанијата F5 Tech од Скопје објавува конкурс за реализација на практична настава и работа за студентите 


Вработување во TabTale

26 March, 2018, 10:25

ТабТале во моментов има 2


Вработување во Нетцетера Битола

21 March, 2018, 12:42

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Битола, отворени се следните работни позиции:


Вработување во Нетцетера Охрид

21 March, 2018, 12:41

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Охрид, отворени се следните работни позиции:


Вработување во Нетцетера Скопје

21 March, 2018, 12:40

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Скопје, отворени се следните работни позиции:


Вработување во Интервеј

17 March, 2018, 10:02

Интервеј е компанија специјализирана за обезбедување на најсовремени ИТ решенија базирани на најнова технологија. Нашите клиенти се банки, пензиски фондови, инвестициски фондови и други финансиски институции во Македонија и САД.