Оглас за вработување во iborn.net

08 February, 2018, 13:26

Компанијата iborn.net објавува отворен конкурс за позициите Quality Assurance Engineer и Software Developer и притоа ги поканува сите заинтересирани  да аплицираат.


Вработување во MCA

26 Јануари, 2018, 13:33

About MCA

Founded in 2008, MCA is a company built upon the passion and dedication to make our client’s projects and visions come to life by utilizing the latest technologies.


Вработување во Нетцетера Битола

25 Јануари, 2018, 12:42

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Битола, отворени се следните работни позиции:

  • Software Engineer
  • iOS Engineer
  • Android Engineer

 


Вработување во Нетцетера Охрид

25 Јануари, 2018, 12:41

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Охрид, отворени се следните работни позиции:

  • Software Engineer
  • iOS Engineer
  • Android Engineer

 


Вработување во Нетцетера Скопје

25 Јануари, 2018, 12:40

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Скопје, отворени се следните работни позиции:


Вработување во INSCALE Македонија

15 Јануари, 2018, 13:40

INSCALE Macedonia is looking to hire a Software Engineer.


Вработување во Polar Cape

11 Јануари, 2018, 18:14

Junior .Net Developer

Are you an aspiring .Net Developer, with knowledge and interest of Microsoft technologies stack?


Вработување во Интервеј

10 Јануари, 2018, 10:47

Интервеј е компанија специјализирана за обезбедување на најсовремени ИТ решенија базирани на најнова технологија. Нашите клиенти се банки, пензиски фондови, инвестициски фондови и други финансиски институции во Македонија и САД.


Вработување во iborn.net

07 Јануари, 2018, 14:36


Пракса во Software4Insurance

26 December, 2017, 16:47

If you are completing the 3rd or 4th year of your studies, or you are a recent graduate, would you be interested in an internship program in Software4Insurance