Вработување во Navayo Group

11 May, 2018, 9:26

Navayo Group објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.


Вработување во Стопанска Банка АД Скопје

07 May, 2018, 11:04

Стопанска Банка АД Скопје објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат. Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на огласите прикачени подоле.

 


Летна пракса во HASELT

27 April, 2018, 9:55

Софтверската компанија 


Пракса во Sample Solutions

26 April, 2018, 11:31


Пракса во ESSENCE CODE

25 April, 2018, 11:49

Koмпанијата за ИТ услуги  ESSENCE CODE Скопје ги поканува заинтересираните студенти од ФИНКИ што имаат познавање на Јava, Јava Scripts, .Net и/или PHP  да учествуваат во програмата за практична работа во времетраење од 1 до 3 месеци, од 0


Вработување во Нетцетера Битола

25 April, 2018, 11:45

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Битоа, отворени се следните работни позиции:

  • Software Engineer
  • iOS Engineer
  • Android Engineer

 


Вработување во Нетцетера Охрид

25 April, 2018, 11:43

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Охрид, отворени се следните работни позиции:


Вработување во Нетцетера Скопје

25 April, 2018, 11:42

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Скопје, отворени се следните работни позиции:


Пракса во QtWinSoft

21 April, 2018, 16:02


Оглас за пракса во МКхост

21 April, 2018, 15:58

МКхост објавува отворен конкурс за пракса со можност за вработување, за повеќе позиции.

Секој активен студент или дипломиран може да аплицира за соодветната позиција.
 

Кои позиции се отворени за аплицирање?