Вработување во Emit Knowledge

07 June, 2020, 23:04

 

 

Dear reader,


Вработување во Data Medical Software

23 April, 2020, 14:54

Компанијата Дата Медикал Софтвер (ДМС) објавува оглас за вработување.


#StayAtHome Internship

21 April, 2020, 12:23

МЦА објавува пракса за КОВИД периодот со фокус на backend технологии, со можност за вработување.


Вработување во Data Medical Software

15 April, 2020, 17:43

Компанијата Дата Медикал Софтвер (ДМС) објавува оглас за вработување.


Пракса/вработување во Pelagus IT

10 April, 2020, 8:48

Pelagus IT, компанија со седиште во Словенија распишува конкурс за практикант / редовно вработување од областа на Web/XML/BigData анализа-трансформации, во канцеларијата за развој на софтвер во Скопје.

 


Оглас за вработување во Livedooh

06 March, 2020, 13:40

Компанијата Livedooh објавува оглас за вработување.

Повеќе информации може да се погледнат на следниот линк.


Пракса во Asseco

19 February, 2020, 13:26

Компанијата Ассеко СЕЕ  и оваа година организира платена пракса за студенти од завршните години на академските студии од насоката софтверско инжинерство.

Праксата ќе се одржи период од 16.03.2020 до 16.04.2020.


Вработување во Дата Медикал Софтвер

17 February, 2020, 11:58

Компанијата Дата Медикал Софтвер (ДМС) објавува оглас за вработување. Повеќе информации за позицијата и потребните квалификации се достапни во следниов оглас.


Пракса во Блу Зоун

13 February, 2020, 11:06

Компанијата Блу Зоун објавува оглас за практична настава. Повеќе информации може да се најдат на следниот линк